تحقیق ریشه های معماری مدرن

تحقیق ریشه های معماری مدرن تحقیق ریشه های معماری مدرن

دسته : معماری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 170 KB

تعداد صفحات : 68

بازدیدها : 500

برچسبها : تحقیق معماری مدرن

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق ریشه های معماری مدرن

تحقیق دانلودی ریشه های معماری مدرن

آنچه در پیش روست تاریخ معماری مدرن نیست، بلکه نگره ای نظریه پردارانه است و تلاشی را برای توصیف اینکه معماری مدرن درباره چیست به دست می دهد. آنچه ممکن است تا حدّی متظاهرانه به نظر رسد، ولی باید اذعان داشت که کژفهمی ها و سوء تعابیری که در کاراست که این گونه روشنگری ها را به چیزی ضروری بدل می سازد. محض رعایت بی طرفی باید آنچه را که جنبش مدرن واقعاً خواهان آن بود یادآوری کرد و آنچه را هم که در عمل به آن رسید خاطر نشان ساخت.

امروزه برخی از نویسندگانی که به این موضوع می پردازند، حتی مدعی اند که جنبش مدرن حکم نوعی کلاف سردرگم را دارد؛ آنان اظهار می دارند که معماران مدرن در عالم واقع ایدیولوژی مشترکی نداشتند و به طریق اولی معماری مدرن نمی توانست اصولاً وجود داشته باشد. جنبش مدرن بی تردید مبنا و جهت گیری خاص خود را داشته است، و تنها آن دم که این به درستی درک گردد، امکان رسیدن به ارزیابی منصفانه ای از پیامدهای آن، و از جمله کوشش های پسامدرن اخیر، فراهم می آید. به این طریق می توان به نقطه عزیمتی برای جست و جو و پیگیری معماری ای دموکراتیک در عصری که در آن به سر می بریم، دست یافت.

رویکرد اتخاذ شده، رویکردی است عینی و پدیدارشناختی. ازطریق نوشتن، پیرامون معماری، و با اولویت اصلی را به مسائل اجتماعی و سیاسی دادن، چیزی حاصل نمی آید. معماری را باید با مناسبات خود معماری درک کرد. البته این بدین معنی نیست که معماری را رشته ای مجزا و خود مختار برشمریم. معماری به مثابه نوعی هنر، به زندگی تعلق دارد. هدف آن نیز عبارت است از فراهم آوردن مکان هایی که زندگی بتواند در آن به وقوع پیوندد . مکان، مجموعه ای از منابع یا احیاناً ظرفی خنثی وبی طرف نیست؛ بل درواقع محیطی است عینی و ملموس که نوعی نظم و منش و ویژگی در خود دارد. بدین ترتیب چنانچه در سویی راجع به زندگی سخن رانده شود، و در سوی دیگر از مکان، چنین چیزی بی معناست. طراحی برای زندگی به واقع شعاری بود که برای بیان هدف کلی جنبش مدرن به کار می رفت.

تفصیل این امر، با توصیفی از جهان نو و نیاز انسان برای جهت گیری و تعیین هویت در آن، آغاز می گردد. معماری به طور کلی این نیاز را از طریق سازماندهی فضایی و بیان صوری، برآورده می سازد. اهمیت بنیادین این مفاهیم، مدت ها پیش تشخیص داده شد لیکن تا امروز هیچ گاه بحث شایسته و درخوری در مورد آن صورت نپذیرفت.

ریشه های معماری مدرن

هنر مدرن و معماری مدرن به یکدیگر تعلق دارند. هدف هردوی اینها کمک به انسان برای یافتن جای پای وجودی دردنیای جدید از طریق تجسم و ویژگی های آن است. خصلت هنری معماری مدرن را پیشگامان آن تشخیص دادند. لوکوربوزیه تأکید خاصی به این دیدگاه داش، به طور که در تمام سه فصلی که در کتاب خود درباره معماری به نام به سوی معماری جدید ارائه کرده، همین نظر را مطرح می کند: شما سنگ، چوب و بتن را به کار می گیرید و با این مواد خانه و کاخ می سازید. این کار، ساختن است. نوعی سازندگی در کار است.سپس ناگهان احساسات درونی ام را بر می انگیزید، حالم را خوب می کنید، و من خوشحال می شوم و آن را زیبایی می خوانم. این معماری است و هنر در آن نقش دارد. حتی میس ون دروهه که به کلی خشکه مقدس ترین پیشگامان تلقی می شود، در مقدمه نشریه رسمی Wessenhofsiedlang همان عقاید را بیان می کند: امروز کاملاً ضرورت دارد تأکید شود که سکونتگاه جدید، به رغم جنبه های فنی و اقتصادی آن، مسئله ای هنر است. این امر تنها از طریق تلاش های خلاق می توان به آن دست یافت. دست آخر آنکه، میس ون دروهه کلکسیونر نقاشی ها کلی (و نه موندریان!) شد. بدین لحاظ، جنبش مدرن در معماری، در واقع جنبش هنری بود.

اما آیا این امر مغایر با تعبیر رایج از معماری مدرن به عنوان معماری کارکردگرایی نیست؟ مسلماً لوکوربوزیه، گروپیوس و میس توجه خاصی به کارکرد داشتند، اما هیچ یک از آنها معتقد نبودند که فرم صرفاً از کارکرد پیروی می کند . پیش از این نقل قولی از لوکوربوزیه شد؛ او در ادامه می گوید: شما استفاده از مواد سست و دست به کار شدن با مواضع کم و بیش سود جویانه روابط خاصی را به وجود می آورید که عواطفم را بر می انگیزید. اینها نوعی از آفرینش بسیار دقیق ذهن شماست. این معماری است. کارکردگرایی افراطی در طول سال های رهبری گروپیوس در باهاوس نیز دنبال نشد. ان رویکرد تنها در سال 1928، زمانی که هانس مه یر مدیریت باهاواس را بر عهده گرفت ، ارائه گردید. همان سال مه یر در بولتن مدرسه نوشت: تمام چیزها در این جهان محصول فرمولی هستند که عبارت است از: کارکرد ضربدر اقتصاد. بنابراین تمام این چیزها آار هنری نیستند. کال هنر ترکیب است و بنابراین بی فایده. کل زندگی کارکرد ست و بنابراین غیرهنری. نتیجه آنکه کارکردگرایی مه یر در حاشیه جنبش مدرن باقی ماند. هر چند این موضوع پس از جنگ جهانی دوم به دست نیروهایی که اساساً به اقتصاد و کارآیی علاقه مند بودند دنبال شد، و آنان تا آنجا پیش رفتند که به آن کارکردگرایی زشت لقب دادند. کارکرد گرایی زشت به عوض ایجاد هدف هنری معماری مدرن، ساختمان را به فعالیتی صرفاً عقلانی تقلیل داد که با تحلیل منطقی و شیوه های طراحی هدایت می شد.

فهرست مطالب تحقیق دانلودی

ریشه های معماری مدرن

دنیای جدید و معماری جدید

تصور فضایی جدید

سوراخ سوزنی هنر مدرن

ریشه های معماری مدرن

مکان جدید

معماران مطرح خارجی

چارلز جنکس

منتقدان چارلز جنکس چه می گویند؟

پیتر آیزنمن:

پل شپارد:

مایکل سورکین:

ریچارد وستون:

آلبرتو پرز گومس:

پیتر دیوی:

پارادایم های معماری

الگوهای مکانیکی

معماری ارگانیک

معماری مبتنی بر کامپیوتر

معماری مبتنی بر اشکال زمین

معماری کیهان شناختی

الگوواره دال معماگونه

خداوند زیباست

(پل رودخانه سورن ابراهام داربی انگلستان)

قصر بلورین (Crystal palace) جوزف پاکستون انگلیس لندن

(برج ایفل (iffel Tower) گوستاو ایفل فرانسه پاریس

(تالار ماشین The machin hall دوترت و کنتمین فرانسه پاریس)

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید