پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

دسته : تاریخ

فرمت فایل : word

حجم فایل : 348 KB

تعداد صفحات : 250

بازدیدها : 359

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه


تحولات اروپا در قرون هیجدهم و نوزدهم:

انقلاب صنعتی:

انقلاب صنعتی، نهضتی بود كه مراحل اولیه آن بین سالهای 1770-1825م در انگلستان و بعد از سال 1815 در قاره اروپا صورت گرفت و كاملاً زندگی اجتماعی، صنعتی، تجاری و سیاسی دنیای غرب را دگرگون ساخت. قسمت اعظم این نهضت عبارت بود از به كاربردن ماشین آلات در صنایع، معادن، حمل و نقل، ارتباطات و كشاورزی و تغییرات در سازمانهای اقتصادی كه این روش جدید را تحت نظر داشتند. مقیاس وسیع و ماهیت اساسی این تغییرات كه در یك دور شصت ساله صورت گرفت، با اینكه سوابق اقتصادی و عامی آن به قرون گذشته می‌رسد و این نهضت هنوز هم به میزانی شاید بیش از گذشته ادامه دارد، اصطلاح «انقلاب» در آن دوره توجیه می‌كند.

علل انقلاب صنعتی:

توسعه تجارت ـ اكتشاف جغرافیایی و تأسیس مستعمرات در قرون شانزده و هفده باعث توسعه تجارت و توسعه مبادلات ارزی و موجب پیدایش طبقه نیرومند تجار و سرمایه‌داران شد. در حالیكه اثر این انقلاب بر صنایع فوری نبو، وسعت یافتن افق اقتصادی به مردم زیرك نشان داد كه اگر مواد تولیدی زیاد شود، فرصت‌های بیشتری برای پول درآوردن خواهند داشت. توسعه امور تجارتی در دنیا بازای مستعد برای بهره‌برداری بدست آورد و مقادیر فراوانی مواد خام فراهم آورد و طرز فكر جدیدی برای مبادرت به امور ایجاد كرد.[1]


[1] هنری و. لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال 1815 به بعد، ترجمه فریده، قره‌جه‌داغی (صحیحی) بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 1351، ص3-1

فهرست

عنوان .................................. صفحه

1ـ مقدمه................................... 2

2ـ مسأله اصلی.............................. 3

3ـ سوالات و فرضیات پژوهش.................... 3

4ـ روش تحقیق............................... 3

5ـ مشكلات تحقیق............................. 4

6ـ پیشینه و ادبیات تحقیق................... 5

7ـ شناخت و نقد منابع....................... 6

8ـ سامان‌دهی تحقیق......................... 12

بخش اول:

1ـ روابط ایران و اروپا در دوره صفویه، افشاریه و زندیه (انگلیس، فرانسه، روسیه)

فصل اول:

1ـ1ـ روابط ایران و انگلیس در دوره صفویه، افشاریه و زندیه:

1ـ1ـ1ـ آغاز روابط ایران و انگلیس در دوره صفویه    19

1ـ1ـ2ـ سفارت شرلی به اروپا.............. 23

1ـ1ـ3ـ اتحاد ایران و انگلیس علیه پرتغالیها و تصرف هرمز 27

1ـ1ـ4ـ روابط ایران و انگلیس پس از مرگ شاه عباس    30

1ـ1ـ5ـ شاه عباس ثانی و شاه سلیمان....... 33

1ـ1ـ6ـ روابط ایران و انگلیس در اواخر پادشاهی صفویه 34

1ـ1ـ7ـ روابط ایران و انگلیس در دوره افشاریه   36

1ـ1ـ8ـ روابط ایران و انگلستان در دوره زندیه   38

فصل دوم:

1ـ2ـ روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه، افشاریه و زندیه:

1ـ2ـ1ـ آغاز روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه:   46

عنوان .................................. صفحه

1ـ2ـ2ـ روابط ایران و فرانسه در دوره شاه سلطان حسین 55

1ـ2ـ3ـ مقدمات قرارداد 1708.............. 56

1ـ2ـ4ـ سفارت فابر....................... 56

1ـ2ـ5ـ سفارت میشل و عقد قرارداد 1708.... 57

1ـ2ـ6ـ سفارت محمدرضا بیك و نقش فرانسه در ایران پس از سقوط اصفهان................................. 62

1ـ2ـ7ـ روابط ایران و فرانسه در دوره افشاریه   69

1ـ2ـ8ـ روابط ایران و فرانسه در دوره زندیه 74

فصل سوم

1ـ3ـ روابط ایران و روسیه در دوره صفویه، افشاریه و زندیه:

1ـ3ـ1ـ روابط ایران و روسیه در دوره صفویه 78

1ـ3ـ2ـ روابط ایران و روسیه پس از شاه عباس اول 90

1ـ3ـ3ـ روابط ایران و روسیه در زمان شاه سلطان حسین 96

1ـ3ـ4ـ سفارت اسرائیل اری و آرتمی والنسكی 98

1ـ3ـ5ـ روابط ایران و روسیه در دوره افشاریه 103

1ـ3ـ6ـ روابط ایران و روسیه در دوره زندیه 110

بخش دوم:

2ـ جایگاه ایران در رقابتهای اروپایی اوایل قرن نوزدهم (انگلیس، فرانسه و روسیه)

فصل اول:

2ـ1ـ اوضاع اروپا و كشیده شدن ایران به دایره سیاست بین‌المللی

2ـ1ـ1ـ تحولات اروپا در قرون هیجدهم و نوزدهم:   115

2ـ1ـ2ـ انقلاب صنعتی..................... 115

2ـ1ـ3ـ علل و نتایج انقلاب صنعتی......... 115

2ـ1ـ4ـ اوضاع اروپا در قرن هیجدهم....... 120

عنوان .................................. صفحه

2ـ1ـ5ـ اوضاع اروپا در اواخر قرن 18..... 122

2ـ1ـ6ـ ناپلئون و مصر................... 124

2ـ1ـ7ـ سیاست خارجی ناپلئون............. 126

2ـ1ـ8ـ از انقلاب فرانسه تا قتل تزار پل اول 131

2ـ1ـ9ـ از جلوس الكساندر تا عقد قرارداد تیلسیت 139

2ـ1ـ10ـ از قرارداد تیلسیت تا كنگره وین. 151

فصل دوم:

2ـ2ـ سیاست خارجی ایران از سقوط اصفهان تا اواخر دوره فتحعلیشاه

2ـ2ـ1ـ از سقوط اصفهان تا فتحعلیشاه..... 166

2ـ2ـ2ـ تحولات سیاسی ایران در اوایل دوره قاجاریه    179

فصل سوم:

2ـ3ـ دخالت كشورهای اروپایی در اوضاع سیاسی ایران (فرانسه، انگلیس و روسیه)

2ـ3ـ1ـ دوره دخالت فرانسه در اوضاع سیاسی ایران 191

2ـ3ـ2ـ جایگاه انگلستان در جنگ‌های ایران و روسیه    207

2ـ3ـ3ـ مذاكرات و شكست اصلاندوز.......... 217

2ـ3ـ4ـ عهدنامه گلستان و پذیرش صلح...... 223

2ـ3ـ5ـ دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه... 232

2ـ3ـ6ـ نتیجه........................... 236

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید