مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 99

حجم فایل (به کیلوبایت) : 183

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبكه   1

1-1- مقدمه  1

1-2- كیفیت سرویس در اینترنت    1

1-2-1- پروتكل رزور منابع در اینترنت.... 3

1-2-2- سرویس های متمایز  4

1-2-3- مهندسی ترافیك   6

1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتكل... 9

1-3- مجتمع سازی IP و ATM    9

1-3-1- مسیریابی در IP  12

1-3-2- سوئیچینگ   13

1-3-3- تركیب مسیریابی و سوئیچینگ..... 14

1-3-4- MPLS  20

فصل دوم: فنآوریMPLS    23

2-1- مقدمه  23

2-2- اساس كار MPLS  24

2-2-1- پشته برچسب   26

2-2-2- جابجایی برچسب   27

2-2-3- مسیر سوئیچ برچسب (LSR) 27

2-2-4- كنترل LSP  29

2-2-5- مجتمع سازی ترافیك   30

2-2-6- انتخاب مسیر  30

2-2-7- زمان زندگی (TTL) 31

2-2-8- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR  32

2-2-9- ادغام برچسب 32

2-2-10- تونل  33

 

2-3- پروتكل های توزیع برچسب در MPLS  34

فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبكه   35

3-1- مقدمه  35

3-2- ساختار كلی سوئیچ های شبكه.. 35

3-3- كارت خط   40

3-4- فابریك سوئیچ   42

3-4-1- فابریك سوئیچ با واسطه مشترك.... 43

3-4-2 فابریك سوئیچ با حافظه مشترك.... 44

3-4-3- فابریك سوئیچ متقاطع  45

فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یك سوئیچ MPLS    50

4-1- مقدمه  50

4-2- روشهای طراحی سیستمهای تك منظوره. 50

4-3- مراحل طراحی سیستمهای تك منظوره. 52

4-3-1- مشخصه سیستم  53

4-3-2- تایید صحت   53

4-3-3- سنتز  54

4-4 – زبانهای شبیه سازی   54

4-5- زبان شبیه سازی SMPL  56

4-5-1- آماده سازی اولیه مدل  58

4-5-2 تعریف و كنترل وسیله  58

4-5-3 – زمانبندی و ایجاد رخدادها 60

4-6- مدلهای ترافیكی   61

4-6-1- ترافیك برنولی یكنواخت   62

4-6-2- ترافیك زنجیره ای   62

4-6-3- ترافیك آماری   63

4-7- مدلسازی كارت خط در ورودی.... 64

عنوان                                                                                                        صفحه

4-8- مدلسازی فابریك سوئیچ   66

4-8-1- الگوریتم iSLIP  66

4-8-2- الگوریتم iSLIP اولویت دار 71

4-8-3- الگوریتم iSLIP  اولویت دار بهینه  76

4-9- مدلسازی كارت خط در خروجی.... 79

4-9-1 – الگوریتم WRR  80

4-9-2- الگوریتم DWRR  81

4-10- شبیه سازی كل سوئیچ   82

4-11- كنترل جریان   90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    93

5-1- مقدمه  93

5-2- نتیجه گیری   93

5-3- پیشنهادات   94

مراجع     ...............................................................................95

 

چکیده

 

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ  MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.

 
Abstract

 

Nowadays achieving higher speeds and better quality of service are the main subjects of networking. Many attempts are made in this way which have led to introducing various technologies, protocols and traffic engineering methods. In this thesis, after studying the above-mentioned parameters, IETF’s new technology called MPLS will be introduced. Then several different switch architectures are examined and the components of an MPLS switch are selected. Finally after a quick look at design and simulation methods and their available softwares, SMPL is chosen as simulation tool and then switch components are simulated and the results are studied. Also a new scheduling algorithm for crossbar switch fabrics named “The Optimized Prioritized iSLIP” is introduced which has much better performance than its previous versions.

 

 

فنآوریMPLS

 

2-1- مقدمه

 

همانطور كه در فصل قبل اشاره شد، در شبكه های بدون اتصال، هنگامی كه بسته های ارسالی از مسیریاب های درون شبكه به سمت مقصد عبور می نمایند، هر مسیریاب براساس اطلاعات موجود در سرفصل بسته ها و با كمك الگوریتم مسیریابی لایه شبكه، بسته ورودی را پردازش نموده و پرش بعدی یا به عبارتی مسیریاب بعدی را كه بسته  باید به آن ارسال شود، تعیین می نماید. البته اطلاعات موجود در سرفصل بسته ها به مراتب از آنچه كه فقط برای مسیریابی لازم است، بیشتر می باشد.

می توان عملیات مسیریابی و تعیین پرش بعدی بسته ها را تركیبی از دو عملیات مختلف تصور نمود. عملیات اول، دسته بندی بسته های ورودی به یكسری كلاس های معادل هدایت به جلو (FEC) می باشد. دومین عملیات، نگاشت هر FEC به یك پرش بعدی است. طبیعی است كه تمامی بسته هایی كه به یك FEC یكسان نگاشت می یابند، از یك مسیر واحد عبور كرده تا به مقصد برسند. در الگوریتم های مسیریابی متداول IP، چنانچه دو بسته دارای پیشوند آدرس مقصد یكسان باشند، در این صورت از یك مسیر برای رسیدن به مقصد عبور می نمایند.

در شبكه های MLPS، با كمك مسیریاب‌های برچسبی موجود در لبه شبكه LER))، بسته‌های ورودی به یك كلاس FEC خاص نگاشت می یابند و سپس هر FEC به یك مقدار عددی ثابت كه آن را برچسب می نامیم، نگاشت می یابد. بعد از اینكه بسته های ورودی به شبكه، توسط LER برچسب زده شدند، بسته های برچسب زده شده وارد شبكه می‌شوند. مسیریاب های موجود در درون شبكه MLPS كه به LSR مشهور می باشند، هیچگونه پردازشی بر روی اطلاعات موجود در سرفصل لایه سوم بسته ها نمی نمایند بلكه فقط با توجه به مقدار برچسب هر بسته و با كمك جدول هدایت به جلو اقدام به تعیین پرش بعدی بسته می نمایند. با توجه به این مطلب، در مقایسه با مسیریابی در سطح لایه شبكه كه در شبكه های معمولی استفاده می شود، MLPS دارای مزایای زیر می باشد:

1- می توان با استفاده از سوئیچ هایی كه فقط براساس مقدار یك فیلد خاص، عملیات سوئیچینگ را انجام می دهند (مانند سوئیچ های ATM) عملیات ارسال و هدایت بسته ها را در MPLS، انجام داد.

2- از آنجاییكه هر بسته ورودی به شبكه MPLS، به یك كلاس FEC خاص نگاشت می‌یابد، بنابراین مسیریاب های موجود در لبه شبكه می توانند از هر گونه اطلاعات موجود در مورد بسته های ورودی برای تعیین و تخصیص كلاس FEC  یكسان استفاده نمایند.

3- چنانچه یك بسته ورودی واحد را از طریق دو مسیریاب متفاوت وارد شبكه MPLS نماییم، در اینصورت برچسبی را كه دو مسیریاب به بسته ورودی تخصیص می دهند متفاوت با یكدیگر خواهد بود كه این مطلب در پروتكل های متداول مسیریابی لایه سوم مشاهده نمی شود .