خلاصه كتاب اوضاع در آخر الزمان

خلاصه كتاب  اوضاع در آخر الزمان
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 16

حجم فایل (به کیلوبایت) : 40

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

خلاصه كتاب  اوضاع در آخر الزمان

 

قسمتی از متن:

ضرورت ظهور در حقیقت داشتن آخرالزمان :

پیامبر گرامی وائمه معصومین برحتمی بودن ظهور حضرت مهدی )ع( در آخرالزمان تأكید كرده و آن را بیان نموده اند.

احادیث كتابهای معبتر بسیاری نقل شده كه خلاصه همه مطالب آن، این است كه در آخرالزمان ستمگران و یاغیانی بی رحم به وجود می آیند و برجهان حكومت می كنند. پیامبر گرامی فرمودند: دنیا به پایان نمی رسد و این چنین نمی گذرد تا این كه مردی از تبار من كه نامش همنام من است ظهور كند و دنیا را پر از عدل وداد می كند. بنابراین ضرورت ظهور منجی عالم بشریت، واجب و ضروری است و هركس به این فكر، اعتقاد ندارد در واقع ناآگاه است و یا آنكه آنقدر بی فكر و بی بند وبار است كه به هیچ چیزی اهمیت نمی دهد و حاضر نیست كه دراین باره فكر كند.

انكار ظهور حضرت مهدی )ع( كفر است :

مهدی )ع( حقیقتی است انكار ناپذیر و برهرفرد مسلمانی واجب است كه به ظهور امام زمان )ع( معتقد باشد و همواره باید در انتظار ظهورش باشیم، و همین انتظار خود نشانه اعتقاد استوار ماست. پیامبر گرامی فرمودند: هركه حضرت مهدی )ع( را تكذیب كند،به یقین بدانید كه او كافر شده است. پس اكنون جایز نیست كه ما نسبت به ظهور آن حضرت، سست اعتقاد باشیم و آن را انكار كنیم، چون تمام نشانه هایی كه ائمه معصومین درباره آخرالزمان پیش بینی نموده اند، یكی پس از دیگری به وقوع می پیوندد و هرچه زمان بگذرد، واقعیت امر بیشتر ثابت و نمایان می شود.

اعتقاد به ظهور منجی بشریت از جانب خداوند، درتمام ادیان و اقوام به عنوان یك ضرورت حس می شود و هرچند كه این اعتقادات گوناگون است ولی دراصل یك مطلب و یك موضوع و یك هدف را تداعی می كند.

درانتظار رؤیت امام زمان :

امام صادق )ع( در باره آن هایی كه همواره منتظر ظهور امام زمان بودند ولی اجل به آن ها مهلت نداد می فرماید: هركس كه از شما بمیرد و درانتظار دیدن امام زمان بود، همانند كسی است كه درسپاه حضرت قائم )ع( آماده برای انجام وظیفه است آن هایی كه در آرزوی دیدن امام زمان هستند و مشتاق ظهورش می باشند حتماً خود را از هرلحاظ مهیا كرده اند و در تمام خوبی ها پیش قدم هستندتا این سعادت و لیاقت، نصیب آن ها شود. خداوند از دل های ما به خوبی آگاه است و می داند كه این نیت های خیر با واقعیت، چقدر مطابقت دارد. انتظار ظهور و عشق دیدن مهدی )ع( همیشه برای خود و دیگران مایه دلگرمی است. و درانتظار امام زمان بودن، نشانه علاقه و عشق به آن حضرت است و درمقابل آن حضرت نیز به این گونه افراد، عنایت خاصی دارد.

درانتظار ظهورش باشیم :

اما صادق (ع) به شیعیان سفارش می كند كه هر روز و هرشب، منتظر فرج امام زمان باشیم. انتظار فرج یعنی امید به گشایش كارها و راه نجات مردم است. انتظار فرج، یعنی آرزو داشتن  برای نجات و رهائی همه مردم، واگر نیت خیر و دلسوزی برای مردم در دل ها باشد، این نشانه مهر و محبت افراد منتظر است. چون تنها كسی كه می تواند جهان را از بحران روز افزون نجات دهد، اوست كه ظهور می كند و دنیا را پر از عدل و داد می كند.

و دركل انتظار یعنی همراهی و همسوئی داشتن با امام زمان )ع( .

و شیعه واقعی، همواره منتظر فرج امام زمان است و درناملایمات دنیا و تمنای نفس، امتحان می شود تا از گرداب وسیع هوی و هوسها صحیح و سالم بیرون آید. و آنگاه معلوم می شود كه او دراین امتحان بزرگ چه كرده است. ادعای شیعه بودن، آسان است ولی حقیقت داشتن این ادعا شرط است. شعیه حقیقی دراین دنیای بزرگ معلوم و ثابت می شود كه چند درصد، درایمان خود استوار و ثابت قدم بوده است.

نشانه های منتظران ظهور :

امام صادق )ع( می فرماید : كسی كه مشتقاق است و دوست دارد كه از یاران امام زمان باشد، باید با تقوی و پرهیزگار باشد و تمام خوبی ها را در خود جمع كرده و دراین صورت او از منتظران واقعی به حساب می آید.

درحالی كه می بینیم حال و روز مردم و اوضاع دنیا هر روز بدتر می شود و زمام امور مردم در دست مشتی بی خرد و فاسد قرار دارد و این حاكمان هر روز برسختی و رنج های مردم و زورگویی و فساد می افزایند.

بنابراین، اندیشه انتظار برخواسته از عشق و علاقه و پایبندی انسان به فرامین الهی است.

فهرست مطالب

ضرورت ظهور و حقیقت داشتن آخر الزمان

انكار ظهور حضرت مهدی (ع) كفر است

درانتظار رؤیت امام زمان )ع(

درانتظار ظهور امام زمان )ع(

شعیه واقعی منتظر ظهور

نشانه های ظهور

زوال های سنت خوب در آخرالزمان

افزایش نفرت عمومی درمیان مردم آخرالزمان

رواج بی دینی درآخرالزمان

سستی اعتقاد مردم در آخرالزمان

در آخرالزمان ظالمان برمردم حكومت می كنند

زیاد شدن سه پدیده شوم درمیان مردم آخرالزمان

رواج اعتیاد در آخرالزمان

مردم در آخرالزمان

رواج مدهای پیاپی در آخرالزمان

عجایب در آخرالزمان

وضع نامطلوب زن ها در آخرالزمان

وضعیت نامطلوب برای اهل ایمان در آخرالزمان

تقارن ظهور با روز عاشورا

امنیت و آسایش دوباره برقرار خواهد شد.