پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : word

حجم فایل : 158 KB

تعداد صفحات : 76

بازدیدها : 286

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه


1  مقدمه

طراحی وب چیست؟

یك حرفه چند جنبه ای كه به تصمیم گیری وتولیدسایت های وب مربوط می شود.سایت های وب به عنوان یك مكانیزم ارتباطی بین صاحبان سایت وكاربرانش وهمچنین بین خودكاربران استفاده می شوند.

ابعاد اصلی طراحی وب عبارتند از:

محتوا: content

این بخش شامل شكل ودسته بندی محتویات سایت است.محدوده این بعدازروش نوشتن متن تانحوه دسته بندی،نمایش وساختاربندی آن توسط HTML گسترش می یابد.

فناوری:technology

منظور از فناوری عناصرمختلفی از سایت است كه مشخصآ توسط فناوری های برنامه نویسی تولید میشوند .

دید بصری:visuals

این بعد به طرح صفحه نمایش استفاده شده در سایت اشاره دارداین طرح معمولآ توسط HTMLوCSS یافلش یاعناصرگرافیكی دیگر ایجادمی شود.این جنبه بصری سایت آشكارترین جنبه طراحی سایت می باشد.

جابجایی:

جابجایی سایت روی اینترنت یا به عبارت دیگر آپلود كردن فایل ها روی سرور .

هدف:

دلیل وجودی یك سایت می باشد.كه درفصل اول درموردآن توضیح داده شد.

مقدارتآثیرهركدام ازجنبه های طراحی وب برطبق نوع سایتی كه ساخته می شودمتغیراست.مثلآیك صفحه اصلی شخصی عمومآ مانندیك سایت فروش جنبه های مالی رادرنظرنمی گیرد.

 

 

2 -2 تشریح موضوع

      یك سایت وب میتواند شامل اطلاعات زیادی راجع به یك موضوع خاص باشد اما به صفحات متفاوتی تقسیم شده است هر كدام از این اجزا‍ء یك ایده كامل است كه در كل موضوع سهم دارد . مفهوم صفحه در قلب یك سایت وب قرار دارد .در یك تعریف ساده صفحه آن چیزی است كه دریك پنجره مرورگر ظاهر میشود .

      ایده گزینش ساختار صحیح برای یك سایت وب توسط دسته بندی اطلاعات به مجموعه ای از صفحات غالبأ معماری اطلاعات نامیده میشود انتخاب یك ساختار درست برای سایت پیچیده است و میتواند تحت تأثیر عوامل بسیاری باشد.چون سایت درنظرگرفته شده متن گرااست پس خودبه خودساختارصفحات آن برپایه اطلاعات آن می باشد.پس میتوان به این نكته رسید كه طراحی سایت شامل تكه تكه كردن محتویات به صفحات با اندازه كوچك است.بااین تعاریف وباتوجه به عناوین فصل قبل می توان ابتدا یك ساختاربرای صفحات درنظرگرفت ودرفصل بعدبه ایجاد آنها پرداخت.

      من تصمیم گرفتم كه صفحات راطوری طراحی كنم كه كاربران درهرصفحه بتوانندبه صفحات دیگربرسندواین لازم می سازدكه درتمام صفحات فهرست لینكهاوجودداشته باشد. كاربران بامراجعه به این سایت قطعآ می خواهندباسطح علمی دانشگاه وتعداداساتیدمجرب آن آشناشوندپس این مواردبایدحتمآلحاظ شده باشد

فهرست موضوعی

 

  فصل اول

  1-1 هدف..........................................................

  1-2 انگیزه..........................................................

  1-3 مروری بر مطالب.............................................

  فصل دوم

2-1  مقدمه.......................................................

2-3  تشریح موضوع..............................................

2-4 دانش فنی مورد نیاز برای پیاده سازی...................

2-5  نتیجه گیری.................................................

 

 فصل سوم

3-1          مقدمه...............................................................

3-2          اجزای سازنده صفحه...........................................

3-3          ایجاد صفحه وب..................................................

3-4          ذخیره صفحه وب.................................................

3-5           ویرایش صفحه وب..............................................

3-6          آغاز صفحه وب....................................................

3-7           ایجاد زیربنا........................................................

3-8          ایجاد عنوان برای صفحه........................................

3-9          تقسیم صفحه به بخشها......................................

3-10    متن

    3-10-1 اندازه متن...........................................

3-10-2 ایجاد تیتردر صفحه.................................

3-10-3 ایجاد شكست خط در متن(enter).............

3-10-4 ایجاد برچسب برای عناصر در صفحه...........

3-10-5 برجسته كردن متن................................

3-10-6 ایجادمتن متحرك درصفحه.......................

 

3-11       پیوندها

3-11-1ایجاد پیوند به صفحه وب دیگر.....................

3-11-2 ایجادمیانبرصفحه كلید برای پیوندها.............

3-11-3  ایجاد لنگرها........................................

 

3-12    تصاویر

3-12-1 قالب تصاویر برای وب..............................

3-12-2 جایگذاری تصاویر روی صفحه......................

3-12-3  ارائه متن جایگزین تصویر..........................

3-12-4 مشخص كردن اندازه برای مشاهده

سریع تصاویر..................................................

3-12-5 شناور كردن تصاویر.................................

3-12-6 اضافه كردن فضای خالی به دور تصاویر.........

3-12-7 جلوگیری از پیچیده شدن عناصر به دور تصاویر

3-12-8 استفاده از تصاویر به جای برچسب پیوندها....

3-12-9 انیمیشن تصویرها..................................

 

3-13 صفحه بندی بااستفاده از سبكها

3-13-1 ایجاد صفحه سبك داخلی..........................

3-13-2 ایجاد صفحه سبك خارجی.........................

3-13-3 تعریف انتخاب كننده ها.............................

3-13-4 انتخاب كردن عناصر توسط  id و class............

3-13-5 انتخاب عناصر پیوند بر پایه حالتشان...............

3-13-6 اضافه كردن فضای خالی به دور مطالب یك عنصر

3-13-7 ایجاد دكمه های تغییر شكل دهنده..............

3-13-8 ایجاد فهرست ها....................................

3-13-9 ایجاد منوهای كركره ای.............................

 

3-14 جدول ها

       3-16-1 ایجاد جدول.........................................

3-16-2  اضافه كردن مرز درجدول...........................

3-16-3 تعیین خصوصیات یك جدول با استفاده از سبكها

3-16-4 تركیب كردن جدول ها...............................

3-16-5 تغییر رنگ پس زمینه جدول.........................

3-16-6 كنترل فضای خالی بین خانه های جدول.........

3-16-7 كنترل فضای خالی دور مطالب موجود در جدول.

3-16-8 توسعه تعدادستون های جدول....................

3-16-9 تقسیم جدول به بخش های افقی................

3-16-10 انتخاب نمایش مرز ها.............................

3-16-11 سرعت دادن به نمایش جدول...................

 

3-17 فرم ها

       3-17-1 ایجاد فرم ها..........................................

3-17-2 سازماندهی عناصرفرم.............................

3-17-3 ایجادكادرهای متنی.................................

3-17-4 ایجادكادرمخصوص رمزعبور..........................

3-17-5 ایجاد دكمه رادیویی.................................

 3-17-6 ایجادمنوها............................................

3-17-7 ناحیه متنی...........................................

3-17-8 ایجاد دكمه submit.................................

3-17-9 ایجاددكمه reset....................................

3-17-10 پردازش فرم ها.....................................

3-17-11 دربارهء php.........................................

 

3-18 اسكریپت ها

3-18-1 استفاده از اسكریپهای داخلی وخارجی........

3-18-2 تعیین زبان اسكریپت نویسی......................

3-18-3 استفاده ازjava script برای تعیین

 تاریخ ووزمان فعلی...........................................

 

3-19 نتیجه گیری

 

فصل چهارم

4 -1 مقدمه.......................................................

4-2 تئوری هدایت ...............................................

4-3 نتیجه گیری..................................................

 

فصل پنجم

    نتیجه گیری وجمع بندی مطالب...........................

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید