پروژه كنترل تخلخل و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول

پروژه كنترل تخلخل و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول پروژه كنترل تخلخل و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول

دسته : مواد و متالوژی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 999 KB

تعداد صفحات : 20

بازدیدها : 310

برچسبها : آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه كنترل تخلخل و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم

كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم


بخشهایی از متن:

چكیده :

 آلیاژ نایتینول از دو عنصر نیكل و تیتانیم با درصد اتمی مساوی یا نزدیك به هم درست شده است . این آلیاژ به سبب داشتن خواص منحصر به فردی همچون حافظه داری ، زیست سازگاری ، نرمی و سفتی انتخابی مورد توجه مهندسین صنایع جدید و متخصصین رشته های پزشكی و بیومواد قرار گرفته است .

 این مقاله به تأثیر رفتار سوپر الاستیك آلیاژ  نایتینول ‌پرداخته ؛ سوپر الاستیسیته توسط حفره‌ها ویژه شبیه شكل ، اندازه وتوزیع تخلخل كنترل می شود . كه سبب بهبود چقرمگی خواص الاستیك و استحكام فشاری و خواص مكانیكی دیگر می شود .

كلمات كلیدی : نایتینول – سوپر الاستیك – حافظه داری – تخلخل ––چقرمگی


 Abestract:

Nitinol a Shape memory alloy Containing nickle  and titanium With equal or Close to eachother atomic percentages . Because of desirable properties Such as a Shape memory effect , Biocompatibility , Selective Stifenss or Softness and mechanical Strength , it's use in Such advanced Systems as intelligent technologies , biomaterial an automatic equipments is now Seriously of the Cansidered. This paper reports superelastic behaviour of the SMA which is controlled by pore Characteristics Such as Pore Shape, pore Size and pore distribution is important for improving the taughness, elastic properties , Compression Strength and other mechanical properties.   .                         Keyword:Nitinol-Superelastic-Shapememory- Toughness

 ...

 روش متالورژی پودر فرایند اطمینان بخش‌تر برای بقیة‌آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول است. توسط زینتر كردن عناصر پودری نیكل و تیتانیم ، روش متالورژی پودر شامل تكنیك های مختلفی است شبیه زینتر كردن معمولی ( CS[1]) واكنش حرارت زیاد خود پیشرو (‌SHS[2]) و فشردن ایزواستاتیك گرم ( HIP[3])تاكنون تهیه خواص مكانیكی آلیاژهای حافظه دار متخلخل توسط این روش ها با رضایتمندی انجام نشده است . شكل حفره های آلیاژ متخلخل نایتینول توسط زینتر كردن معمولی زمانی كه اندازة حفره ها كوچك باشد معمولاً بی قاعده  است . و در تكنیك فشردن ایزواستاتیك گرم آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول توزیع حفره ها آنیزوتروپیك و حفره های پیوستة بزرگی دارد بنابراین ساخت مواد نایتینول نوعاً ترد و سوپر الاستیسیته كمی را نشان می‌دهند  بنابراین توسعه روشی برای تولید آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول با توزیع مختلخل هموژن و ایزوتروپیك شكل حفره ها با قاعده و میزان اندازه حفره ها به علاوه خواص مكانیكی رضایتمند ضرورت دارد . تلاش زیاد جهت بهبود خواص مكانیكی و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول پیش از آن كه بتوان آن ها را در كاربردهای پزشكی و مهندسی استفاده كرد انجام شده است  .نهایتاً گزارش شد كه مواد سرامیكی متخلخل كه توسط كپسول آزاد فشردن ایزواستاتیك گرم تهیه می شوند . دارای توزیع حفره های هموژن و شكل حفره ها با قاعده وتخلخل باز قابل كنترل دارد مواد تهیه شده توسط این روش خواص مكانیكی بهتر را نسبت به موادی كه توسط روش های زینتر معمولی تهیه شده بودند نشان می دهند . در این مطالعات ریز ساختار رفتار استحالة مارتنزیت وخواص مكانیكی آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول كه توسط كپسول آزاد فشردن  ایزو استاتیك گرم تهیه شده بودند بررسی و با آلیاژهای اصلی كه توسط روش زینتر تهیه شده بودند مقایسه شدند .آلیاژها تحت شرایط مختلف گذشت زمان ‌بر طبق بالا بردن سوپر الاستیسیته در دمای اتاق توسط دمای استحالة مارتنزیت كنترل شدند.

 


1. Conventional Sintering

2. Self-propagating High temperature Synthesis

3. Hot Isostatic Pressing

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید