پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

دسته : معماری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 86 KB

تعداد صفحات : 140

بازدیدها : 226

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

مقدمه

خانه مكانی است كه تمام عالم را در خود جای می‌دهد.

مسكن یكی از مسائل حاد كشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع كافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسكن و سایر نارسایی‌هایی كه در زیرساختمان‌های اقتصادی این كشورها وجود دارد از یك سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این كشورها به شكلی غامض و چند بعدی درآورده است.

برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسكن باید ضمن شناخت وضع موجود مسكن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسكن و تحولات مسكونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسكن و تامین نیازهای مسكونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسكن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهكارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود. 

معرفی چند نمونه خوب فضای جانبی برجها:

1-  مجتمع مسكونی سان سیتی

این طرح در سال 1979 در ژاپن اجرا شد و وضعیت فعلی آن در تصویر (2-14) مشاهده می شود. این مجموعه در قالب طرح توسعه مسكن 1900 واحد مسكونی را در 13 هكتار جای داده است – (اخیرا در روزنامه ها خواندیم كه شهرداری در منطقه پونك 1960 واحد مسكونی در 7 هكتار زمین خواهد كرد؟) ساختمانها حداكثر ارتفاع را داشتند و حداكثر تراكم در طراحی در نظر گرفته شده است تا فضای باز بیشتری بدست آید این فضا شامل پارك، مدرسه، درمانگاه، ایستگاه پلیس، فعالیت های تجاری (بازار) و دیگر فعالیت های عمومی است كه در پیرامون قرار گرفته اند. ایستگاه آتش نشانی در میدان مركزی قرار گرفته است. شیوه طراحی به گونه أی است كه آسایش را در طول دوره زندگی، در تعادل با محیط طبیعی فراهم می آورد. در این مجتمع 36% كل فضا به فضای سبز اختصاص داده شده است.

2- آپارتمان های A.B.C

این مجموعه در سال 1990 در شهر دارلی هرست؟؟؟ استرالیا طراحی شده است.

گونه شناسی معماری خانه‌های سنتی ایران

هر خانه یك تمامیت فضایی محسوب می‌شود. این تمامیت و روابط درون آن سازمان فضایی نام گرفته كه برای پی بردن به چگونگی شكل‌گیری سازمان فضایی باید عناصر متشكله و چگونگی تركیب آنها را شناخت. در هر سازمان فضایی سه گونه فضا- باز، بسته و پوشیده – و سه گونه عنصر پوششی- فوقانی، جداری و تحتانی- قابل تشخیص است. نوع رابطه عناصر وفضاهای مذكور “الگوی فضایی” نام دارد. الگوهای فضایی عبارتند از :

-  الگوهای تعریف فضا كه نشان دهنده میزان حفظ یا هدر دادن فضا هستند.

-  الگوهای تركیب فضا كه از نظر بسط فضایی، چشم‌اندازی و نوری مفیدند.

-  الگوهای تنوع فضایی كه به منظور پی بردن به تشخیص فضا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

-  الگوهای حفظ آسایش كه به منظور برقراری تعادل میان محل سكونت و محیط حائز اهمیت هستند.

-  الگوهای نگهدار فضا كه ایستایی را شامل می‌شوند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

1- فصل اول – مقدمه................................................................................................................. 1

1-1-  اهمیت و ضرورت .................................................................................................................. 3

1-2-  اهداف ........................................................................................................................................ 4

1-3-  روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها........................................................................... 4

2-  فصل دوم – مبانی نظری معماری ................................................................................. 7

2-1-  مفهوم سكونت ..................................................................................................................... 8

2-2-  تعریف مسكن ....................................................................................................................... 9

2-3- محیط مسكونی ...................................................................................................................... 10

2-3-1- محیط مسكونی از لحاظ كالبدی ............................................................................ 10

2-4- مسكن مطلوب چیست ؟.................................................................................................. 12

2-4-1-  عوامل كلی موثر بر مطلوبیت مسكن .............................................................. 14

2-4-2-  عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه .......................................................... 16

2-5-  گونه شناسی مسكن............................................................................................................ 17

2-5-1-  خانه‌های تك واحدی مستقل ................................................................................. 17

2-5-2-  خانه‌های حیاط مركزی ................................................................................................ 18

2-5-3-  خانه‌های شهری ............................................................................................................. 18

2-5-4-  مجموعه‌ مسكونی اشتراكی.................................................................................... 19

2-5-5-  آپارتمان‌های بلند ....................................................................................................... 20

2-5-6-  برج‌های مسكونی ......................................................................................................... 26

2-5-7-  مجتمع‌های مسكونی با ارتفاع متوسط ........................................................... 27

2-5-8-  ساختمان‌های چند عملكردی.................................................................................... 30

2-6- عملكردها و تجهیزات مسكن .......................................................................................... 32

2-6-1- عرصه مشترك ............................................................................................................... 32

2-6-2- عرصه والدین ................................................................................................................. 32

2-6-3- عرصه فرزندان ................................................................................................................ 32

2-6-4- عرصه خویشاوند.................................................................................................................... 33

2-6-5- عرصه مهمان ........................................................................................................................ 33

2-6-6- فضاهای خدماتی ................................................................................................................ 33

2-6-7- فضای ورودی و خروجی ...................................................................................................... 33

2-7- تراكم و نظام سكونت ............................................................................................................ 34

2-7-1- تراكم مسكونی ................................................................................................................... 34

2-7-2- تراكم خانوار در واحد مسكونی ...................................................................................... 35

2-8- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسكونی ................................................................................ 39

2-8-1- مجموعه مسكونی آتی‌ساز............................................................................................. 39

2-8-2- آپارتمان‌های مسكونی مارسی ................................................................................... 43

2-8-3- آپارتمان‌های لیك شور درایو ......................................................................................... 46

2-8-4- مجموعه مسكونی تیگل هاربر...................................................................................... 48

2-8-5- هابیتات 67........................................................................................................................... 49

2-8-6- مجموعه مسكونی مهرینگن.......................................................................................... 51

2-8-7- ساختمان‌های مسكونی ایدونا....................................................................................... 53

2-9- نتیجه‌گیری .................................................................................................................................... 55

3- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی .......................................................... 56

3-1- سابقه و سن سكونت ............................................................................................................. 57

3-2- خانه‌های سنتی در ایران .......................................................................................................... 64

3-2-1- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران ......................................................................... 67

3-2-2- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی........................................................... 68

3-2-3- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی............................. 68

3-3- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران .................................................................................... 69

3-4- خانه‌های مسكونی در تهران ................................................................................................. 69

3-4-1- تكوین روش‌های خانه‌سازی نوین................................................................................. 74

3-5- اولین آپارتمان‌های شهر تهران .......................................................................................... 75

3-5-1- ورود ساختمان‌های بلند به تهران.................................................................................. 75

3-6- ابعاد اجتماعی مسكن ........................................................................................................... 78

3-6-1- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در كشور ........................................................ 79

2-7-  ابعاد فرهنگی مسكن ......................................................................................................... 84

2-8-  نتیجه‌گیری................................................................................................................................. 88

4- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی ....................................................................... 89

4-1- سیاست توسعه مسكن .................................................................................................. 90

4-1-1- چكیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم ................................ 93

4-1-2- برنامه سوم توسعه مسكن .................................................................................... 99

4-2- ابعاد اقتصادی مسكن ........................................................................................................... 101

4-2-1- سهم هزینه مسكن از كل هزینه خانوار ..................................................................... 103

4-2-2- ارزیابی وضعیت موجود مسكن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار 104

4-2-3- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسكن .............................................................  105

4-2-4- بررسی نظام تامین مالی مسكن در كشور ..............................................  109

4-3- نتیجه‌گیری ....................................................................................................................................  110

5- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی .................................................... 111

5-1- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران ............................................................ 112

5-2- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران ................................. 113

5-3- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران .................................... 117

5-4- ویژگی‌های اقلیمی منطقه 22............................................................................................. 119

5-4-1- دما ............................................................................................................................................ 119

5-4-2- میزان بارش .......................................................................................................................... 120

5-4-3- رطوبت نسبی......................................................................................................................... 120

5-4-4- باد .............................................................................................................................................. 121

5-4-5- روزهای یخبندان ................................................................................................................... 123

5-4-6- ساعت آفتابی ...................................................................................................................... 123

5-4-7- روزهای برفی .......................................................................................................................... 124

5-5- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه 22.............................................................. 125

5-6- جهت استقرار خانه‌ها ............................................................................................................... 126

5-7- فاصله ساختمان‌ها ................................................................................................................... 126

5-8- تجمیع ساختمان‌ها.................................................................................................................. 127

5-9- شكل ساختمان........................................................................................................................... 127

5-10- طراحی فضاهای داخلی ......................................................................................................... 128

5-11- اهداف عمده طراحی اقلیمی ............................................................................................ 129

5-12- نتیجه‌گیری ................................................................................................................................. 130

6- فصل ششم- تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی ............................................... 132

6-1- نكاتی از معماری مسكونی سنتی ..................................................................................... 133

6-2- ضوابط شهرداری مربوط به ساختمان‌های مسكونی با تراكم‌های كم- متوسط- زیاد در منطقه 22           136

6-3- ارائه الگوی مسكن در منطقه 22 شهرداری تهران ...................................................... 178

6-4- ابعاد و استاندارد مسكن ...................................................................................................... 182

6-4-1- اندازه‌های بدن انسان ....................................................................................................... 183

6-4-2- پاركینگ.................................................................................................................................... 184

6-4-3- آشپزخانه................................................................................................................................. 185

6-4-4- اتاق‌های غذاخوری................................................................................................................ 186

6-4-5 نشیمن........................................................................................................................................ 187

6-4-6- اتاق‌هایخواب......................................................................................................................... 188

فهرست مواخد مقالات......................................................................................................................... 189

فهرست مواخذ پایان نامه‌ها ............................................................................................................ 190

منابع و مواخذ......................................................................................................................... ............. 191

طراحی ............................................................................................................................................... 193

سایت ................................................................................................................................................. 194

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید